Cenik

Zap. št VRSTA STORITVE Cena na uro € Neto cena Cena z DDV €
1 pregledovanje malih kurilnih naprav do 50kW
1.1. prvi pregled kurilne in dimovodne naprave 29,00 76,37 93,17
1.2. redni pregled kurilne in dimovodne naprave 33,00 8,25 10,07
1.3. izredni pregled kurilne in dimovodne naprave 33,00 po por. času ² 40,26€/ura
1.4. kontrola potrebe čiščenja (11-20 min) po por. času ² 33,00 11,00 13,42
2 pregledovanje malih kurilnih naprav nad 50kW
2.1. prvi, redni, izredni pregled 33,00 po por. času ² 40,26€/ura
3 čiščenje malih kurilnih naprav do 50kW (uporablja se tista norma, ki je za uporabnika ugodnejša)
3.1. redno mehansko čiščenje dimovodne naprave 31,48 13,12 16,01
3.2. redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na tekoče gorivo 26,99 19,79 24,14
3.3. redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na trdno gorivo 32,99 19,79 24,14
3.4. redno mehansko čiščenje dimovodne in male kur. nap. na tekoča in trdna goriva 33,00 16,40 31,54
3.5. redno mehansko čiščenje male uplinjevalne kurilne naprave na trdno gorivo 18,56 19,80 24,16
3.6. redno mehansko čiščenje dimovodne in male uplinjevalne kur. nap. na trdno gorivo 26,00 32,50 39,65
4 čiščenje malih kurilnih naprav nad 50kW
4.1. redno mehansko čiščenje dimovodne naprave, male kurilne naprave 33,00 po por. času ² 40,26€/ura
5 izredno in generalno čiščenje malih kurilnih naprav, ki se izvaja mehansko ali kemično
5.1. izredno in generalno čiščenje dimovodne naprave, male kurilne naprave, ki se izvaja mehansko ali kemično 33,00 po por. času ² 40,26€/ura
6 meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah do 50kW na tekoče in plinasto gorivo
6.1. Prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini 32,23 15,58 19,01
7 meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah do 50kW na trdo gorivo
7.1. Prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini 33,00 33,00 40,26
8 meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah nad 50kW
8.1. Prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini 33,00 po por. času ² 40,26€/ura
9 informiranje uporabnika dimnikarskih storitev
9.1. informiranje uporabnika dimnikarskih storitev o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav in svetovanje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav 33,00 3,85 4,70
10 odstranjevanje katranskih oblog
10.1. odstranjevanje katranskih oblog, ki se jih ne odstrani z rednim čiščenjem malih kurilnih naprav in se izvaja mehansko, kemično, z izžiganjem ali drugimi postopki 33,00 po por. času ² 40,26€/ura
11 dela ki se ne izvajajo pri uporabniku
11.1. obdelava evidence in opravljanje administrativnih postopkov za posameznega uporabnika dimnikarskih storitev, ki se ne izvajajo pri uporabniku ³ 2,96 0,99 1,21
¹ Znesek za izvedene dimnikarske storitve se izračuna tako, da se zmnoži cena izvajanja dimnikarskih storitev na časovno enoto (uro) in normativno število časovnih enot dela dimnikarskih storitev, izraženo v minutah.
² Obračuna se najmanj 10 minut nato pa vsakih začetnih 10 minut dela pri uporabniku.
³ Časovni normativ za obdelovanje evidence in opravljanje administrativnih postopkov za posameznega uporabnika dimnikarskih storitev, ki se ne izvajajo pri uporabniku, je 20 minut na leto in se uporabniku dimnikarskih storitev obračuna ob prvi opravljeni dimnikarski storitvi na začetku kurilne sezone.
Škofja Loka, 1.10.2018
Uradni list Republike Slovenije št 48 / 8.9.2017 / stran 6601 Cenik velja s 1.10.2018

Imate dodatna vprašanja? Ne čakajte!

Pišite nam še danes!