Aktualni predpisi

Dimnikarske storitve:

  • pregledovanje malih kurilnih naprav, kar pomeni prvi pregled in redne ter izredne preglede malih kurilnih naprav. Izredni pregled se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev ali na zahtevo pristojnega inšpektorja.

  • čiščenje malih kurilnih naprav. Izvaja se kot mehansko ali kemično čiščenje. Čiščenje je lahko redno, izredno ali generalno. Čiščenje se lahko izvaja tudi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev ali na zahtevo pristojnega inšpektorja. Protikorozijska zaščita površin za čiščenje se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev.

  • meritve zaradi preverjanja kakovosti zgorevanja in ugotavljanja morebitnega preseganja predpisanih mejnih vrednosti emisij snovi z dimnimi plini. Meritve so lahko prve, občasne ali izredne po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev zaradi suma nevarnosti za zastrupitev ali na zahtevo pristojnega inšpektorja.

  • odstranjevanje katranskih oblog prednostno mehansko in kemično, sicer pa z izžiganjem ali drugimi postopki in se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev, na predlog dimnikarja ali na zahtevo pristojnega inšpektorja s seznanitvijo uporabnika dimnikarskih storitev.

  • informiranje uporabnika dimnikarskih storitev o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav in svetovanje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav.

  • izdaja zapisnikov o vseh izvedenih dimnikarskih storitvah.

  • preverja izpolnjevanje osnovnih zahtev vgrajenih malih kurilnih naprav, skladno s predpisi, ki urejajo zahteve za dajanje proizvodov na trg, varstvo okolja, varstvo pred požarom, graditev objektov in energetsko učinkovitost stavb.

Dimnikarske storitve smejo opravljati podjetja, ki jim je Upravna enota podelila dovoljenje. Ministrstvo za okolje in prostor objavi seznam dimnikarskih družb. Dimnikarskih storitev ne sme opravljati podjetje, ki opravlja servis, vgradnjo, prodajo ali načrtovanje kurilnih naprav. V dimnikarski družbi smejo dimnikarske storitve na terenu opravljati le dimnikarji z licenco. Dimnikarske storitve so opredeljene v 13. členu Zakona o dimnikarskih storitvah (Ur. l. RS št 68/2016; ZdimS).

Imate dodatna vprašanja?

KONTAKTIRAJTE NAS še danes!