Pogosta vprašanja

Ali tudi vi sodite med tiste uporabnike v Sloveniji, ki odklanjajo dimnikarske storitve? Ali kljub večstoletni tradiciji dimnikarske službe ne verjamete ali ne veste, da so dimnikarske storitve nujno potrebne za preprečevanje dimniških požarov in zastrupitev zaradi izhajanja dimnih plinov kot posledice pomanjkljivosti kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav? Za vas smo pripravili nekaj odgovorov na najpogostejše razloge za odklanjanje dimnikarskih storitev. Podrobnejša pojasnila ter vsi podatki o obvezni državni dimnikarski službi so vam na voljo tudi na spletni strani MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR.

To ne drži. Dimnikar je po zakonu dolžan nadzorovati delovanje vaše peči, izmeriti emisije, ob tem pa pregledati tudi vse komponente in preveriti pogoje delovanja kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave. Dimnikar skrbi za nadzor, preventivo, varnost in učinkovito rabo energije. Serviser opravi servis v terminih, ki jih določuje proizvajalec kurilne naprave ali v primeru drugih napak. Prav tako pa serviser oz./in/ali monter odpravlja pomanjkljivosti, na katere je dolžan opozoriti licenčno dimnikarsko družbo – izvajalca dimnikarske službe.

Če niste po poklicu dimnikar in, če poklica redno ne opravljate, zelo verjetno nimate prave delovne opreme ali zaščitne opreme niti znanja za strokovno čiščenje dimnika. Že pred stoletji so se izvajalci dimnikarskih storitev posebej izobraževali in tako je tudi danes. V medijih dnevno lahko spremljamo poročila o izbruhih dimniških požarov zaradi nestrokovno očiščenih dimnikov. Pri delovanju peči vas lahko presenetijo saje, ki se nepričakovano vnamejo, nevarne emisije, pri čiščenju pa se lahko tudi poškodujete. Za ohranitev varnosti, zdravja in premoženja vas, vaše družine in sosedov vam priporočamo, da za vaše dimnike tako kot tudi za peči in zračnike poskrbijo dimnikarji. Dimnikar pri svojem delu spremlja stanje dimnika in opozarja na nepravilnosti, ki ogrožajo varnost. Dokument, ki ga izda dimnikar je pomemben tudi za zavarovalnice in druge postopke.

To ne drži. Četudi v vašem stanovanju ni peči, pa ima stavba zračnike, za katere je zelo pomembno, da so čisti in prehodni. Dimnikarji v njih očistijo prah, pajčevino, živalske iztrebke, smeti, itd., s čimer se zagotavlja sanitarna varnost, ugodje bivanja, zračnost prostorov (vpliv na zdravje) ter požarna varnost. Dimnikarji morajo po zakonu 1x letno pregledati oz. očistiti vaše zračnike in na vsake 3 leta, rezervne dimnike, ter s tem preveriti stanje dimnika, preprečiti samovžig ter paziti na morebitne nove aktivnosti na dimnikih (pomembno zlasti za večstanovanjske stavbe). Rezervni dimniki so namenjeni uporabi v primeru elementarnih ali drugih nesrečah, energetski krizi, ekonomski krizi (cena goriva je vse dražja) oz. če bi iz kakršnih koli drugih razlogov v stanovanju zakurili na trdno gorivo.

Detektor CO vas lahko na nevarnost opozori in tako morda prepreči najhujše. Noben detektor pa niti ne preprečuje niti ne odpravlja nevarnosti. Zelo pomembno je, da detektor CO resnično uporabljate samo v skladu z navodili in skrbite za njegovo brezhibno delovanje. Ob tem pa zagotovite tudi izvedbo dimnikarskih storitev. Redni pregledi, čiščenje, meritve emisij ter učinkovito odpravljanje pomanjkljivosti so najboljše jamstvo za varno uporabo vaše kurilne naprave. Redno izvedene dimnikarske storitve vas varujejo tudi pred dimniškimi požari, pred izhajanjem drugih nevarnih snovi, pripomorejo k učinkovitejši rabi energije in manj onesnaženemu okolju.

Če se z dimnikarjem niste posvetovali že pred/ob montaži oz. projektiranju, je po instalaciji nove peči zadnji trenutek, da dimnikar pregleda njegovo delovanje in pogoje obratovanja. Opraviti je potrebno PRVI PREGLED. To je še zlasti pomembno tudi v primeru, če ste namestili nova, zrakotesna okna in vrata, pregradili prezračevalno rešetko, kupili nov sušilni stroj ali novo močnejšo napo (ki je blizu peči – v istem ali povezanem prostoru) ali ste na kakršen koli drug način spremenili tlačne pogoje v svojem domu. Za vašo varnost je zelo pomembno, da grelnik v vašem domu varno obratuje. Čim prej pokličite dimnikarja in poskrbite za zdravje in varnost vas ter vaših najbližjih.

Prosimo, da o vsem tem obvestite dimnikarsko službo, da opravi PRVI PREGLED in novo stanje zavede v EVIDENCO KURILNIH NAPRAV.

“Če se kurilne naprave ne uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca, kot je bilo določeno ob prodaji kurilne naprave ali naknadno pridobljenih navodil proizvajalca, potem dimnikar ne more prevzeti odgovornost za vgrajeni sklop kotel – gorilnik. Odgovornost prevzame tisti, ki je tako kombinacijo vgradil. Seveda pa posledice glede omejitev uporabe take naprave nosi uporabnik storitev dimnikarske službe.” Citat dopisa MKO št. 012-6/2006-MOP/39; 15.4.2013

Neprijavljene kurilne naprave, posebej na trdna goriva, so pogost razlog za dimniške požare. Pri pečeh, s katerimi ne kurite pogosto, se zaradi neredne uporabe nalaga še več oblog v dimnike, kurilne naprave niso redno očiščene, zgorevanje je slabše itd. Vaš dimnikar bo za vašo peč ustrezno lahko poskrbel le, če bo vedel zanjo.

Pogostost izvajanja dimnikarskih storitev v kurilni sezoni je zakonsko predpisana in temelji na dolgoletnih izkušnjah na tem področju. Z upoštevanjem predpisov se torej zagotavlja ustrezna varnost. Vse naprave je treba pregledati 1 x letno, pogostost čiščenja pa je pri t.i. malih kurilnih napravah (do 50 kW- te so običajne v gospodinjstvih) odvisna od vrste goriva: peči na trdna goriva je treba čistiti 4x v sezoni, na biomaso 2x, na tekoče in plinasto gorivo 1x, pri slednjih je treba tudi 1x v sezoni izvesti meritve dimnih plinov.

Dimnikarska služba je po zakonu obvezna, saj neizvajanje dimnikarskih storitev z veliko verjetnostjo slej kot prej pomeni nesrečo, katere posledica je najmanj materialna škoda, če ne še kaj hujšega. Zato so dimnikarska podjetja dolžna uporabnike, ki te storitve odklanjajo, prijaviti na inšpekcijo, ta pa vas lahko tudi kaznuje.

Imate dodatna vprašanja? Ne čakajte!

Pišite nam še danes!